GTHR
GTHR China

Zgłaszanie nieprawidłowości - GTHR

GTHR Poland to miejsce, gdzie troszczymy się o naszych pracowników oraz partnerów zewnętrznych. Nasze wartości opierają się na budowaniu harmonii, dbaniu o dobrostan i bezpieczeństwo, a także rozwijaniu otwartego środowiska pracy. Pragniemy, aby każdy członek naszej społeczności mógł aktywnie przyczyniać się do eliminacji nieprawidłowości w naszych strukturach.

Niniejsza polityka ma na celu ułatwienie pracownikom, współpracownikom oraz innym zainteresowanym zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości. Obejmuje to naruszenia prawa, przepisów, zasad czy standardów obowiązujących w GTHR. Działamy w duchu transparentności, a naszym celem jest skuteczne reagowanie na zgłoszenia oraz utrzymanie najwyższych standardów etycznych w naszym postępowaniu biznesowym.

Gdzie i jak zgłaszać?

– Osobiście: U Koordynatora Zespołu ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w dni robocze w godzinach 7:00-15:00.

– Drogą mailową: Na adres etyka@gthr.pl.

– Pisemnie: Na adres siedziby Spółki (ul. Poznańska 2, 55-110 Prusice) lub poprzez skrzynkę dla pracowników w budynku A i B. 

– Anonimowo: Poprzez formularz: https://forms.office.com/e/yWvaLbkT1U

Procedura obsługi zgłoszeń

Gwarantujemy skuteczną procedurę obsługi zgłoszeń, obejmującą:

– Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty jego przekazania (o ile zgłoszenie nie było anonimowe).

– Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i podjęcie decyzji w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od zgłoszenia.

– Informację zwrotną do zgłaszającej osoby (o ile zgłoszenie nie było anonimowe) dotyczącą podjętych działań w celu usunięcia nieprawidłowości, nie później niż 3 miesiące od daty zgłoszenia.

Załączniki