GTHR
GTHR China

Polityka ZSZ - GTHR

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Celem strategicznym Guotai-Huarong sp. z o.o. jest dostarczenie usług spełniających najwyższe wymagania Klientów przy zachowaniu zasad BHP i Ochrony Środowiska. Spółka zobowiązała się do spełnienia warunków zawartych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania i doskonalenia jej skuteczności w oparciu o normy:

  • •ISO 9001:2015
  • •IATF 16949:2016
  • •ISO 45001:2018
  • •ISO 14001:2015

Zakłady chemiczne również zobowiązują się do zapewniania niezbędnych środków pozwalających na doskonalenie kompetencji i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na jakość produktów.