GTHR
GTHR China

Polityka ZSZ - GTHR

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o.

Celem strategicznym Guotai-Huarong sp. z o.o. jest dostarczanie usług spełniających najwyższe wymagania Klientów przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad BHP oraz ochrony środowiska. W trosce o osiągnięcie tego celu Spółka zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności swojego Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Nasza polityka obejmuje również zobowiązanie do zapewnienia niezbędnych środków umożliwiających rozwijanie kompetencji i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na jakość produktów. W imieniu całego zespołu deklarujemy nasze zaangażowanie w realizację przyjętej Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Pragniemy współpracować z wszystkimi zainteresowanymi podmiotami, kierując się zasadami otwartości i zaufania. Realizacja Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje:

– Wdrożenie, ustanowienie, utrzymanie i ciągłe doskonalenie Zintegrowanego
Systemu Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO
45001:2018, ISO 14001:2015.

– Uwzględnienie specyficznych wymagań klientów oraz dążenie do innowacyjności i
ciągłego udoskonalania produktów, procesów technologicznych i usług.

– Doskonalenie kompetencji i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ich
wpływu na jakość wyrobu.

– Ustalanie zewnętrznych i wewnętrznych aspektów istotnych dla celu funkcjonowania
i kierunku strategicznego firmy.

– Spełnianie wszystkich wymagań prawnych i innych mających zastosowanie.

– Doskonalenie działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
środowiska oraz bezpieczeństwa produktu.

– Zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym
uwzględnieniem prewencji urazów, wypadków, chorób zawodowych oraz innych
potencjalnych zagrożeń.

– Doskonalenie procesów pracy w celu stałej kontroli i redukcji ryzyka poprzez
świadome zarządzanie bezpieczeństwem i ochroną środowiska.

– Zaangażowanie pracowników i ich przedstawicieli w własne bezpieczeństwo,
bezpieczeństwo współpracowników oraz wszystkich zainteresowanych stron.

 

 

Załączniki