GTHR
GTHR China

Ogólne Warunki Zakupu - GTHR

Zgodnie z dobrą praktyką biznesową i w celu zabezpieczenia interesów wszystkich stron biorących udział w procesach zakupowych Guotai-Huarong (Poland)  sp. z o.o. dokonuje zakupów na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu. Dokument stanowi integralną część każdej transakcji i reguluje od strony prawa wszystkie zapisy, determinujące prawidłowo przeprowadzony zakup.

 

W Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o. stawiamy na jasność prowadzonych relacji, rzetelność informacyjną i szczerą, dobrą współpracę, a naszym strategicznym celem jest spełnianie najwyższych wymagań Klientów i Partnerów biznesowych. Jako Spółka zobowiązujemy się do spełnienia wymogów zawartych w Ogólnych Warunkach Zakupu i samodoskonalenia skuteczności prowadzenia tego rodzaju postępowań.

Załączniki