GTHR
GTHR China

Polityka antykorupcyjna - GTHR

Zobowiązujemy się do uczciwego, transparentnego i zgodnego z zasadami etycznymi prowadzenia biznesu, co stanowi kluczowy element naszego zrównoważonego rozwoju.

Nasze zobowiązania:

– zapewniamy uczciwość, przejrzystość i zgodność z zasadami etycznymi we
wszystkich obszarach naszej działalności,
– nie tolerujemy uczestnictwa w działaniach mających znamiona korupcji, w tym
zmowy, prośby o korzyści osobiste, oraz oferowania, dokonywania płatności lub
przekazywania wartościowych przedmiotów w celu uzyskania nielegalnych korzyści,
– zapewniając ciągłe monitorowanie potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, dążymy do
identyfikacji i eliminacji wszelkich form korupcji we wszystkich obszarach
operacyjnych,
– wprowadzamy skuteczne procedury prewencyjne, w tym szkolenia antykorupcyjne
dla pracowników,
– ustanawiamy skuteczne kanały zgłoszeń, umożliwiając pracownikom anonimowe
zgłaszanie potencjalnych przypadków korupcji bez obawy represji,
– zobowiązujemy pracowników i inne podmioty współpracujące do zgłaszania
wszelkich naruszeń i nadużyć,
– regularnie monitorujemy i oceniamy skuteczność polityki antykorupcyjnej,
dostosowując ją do zmieniających się warunków i potrzeb organizacji,
– nie będziemy fałszować ani w sposób niedozwolony zmieniać informacji zawartych w
dokumentach.

Załączniki