GTHR
GTHR China

Certyfikaty - GTHR

Celem strategicznym Guotai-Huarong sp. z o.o. jest dostarczenie usług spełniających najwyższe wymagania Klientów przy zachowaniu zasad BHP i Ochrony Środowiska. Spółka zobowiązała się do spełnienia warunków zawartych w Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania i doskonalenia jej skuteczności w oparciu o normy:
•ISO 9001:2015
•ISO 45001:2018
•ISO 14001:2015
Zakłady chemiczne również zobowiązują się do zapewniania niezbędnych środków pozwalających na doskonalenie kompetencji i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie ich wpływu na jakość produktów.

Załączniki