GTHR
GTHR China

Odpowiedzialny biznes - GTHR

W GTHR Poland wierzymy w zrównoważony rozwój i etyczne prowadzenie biznesu. Dlatego zobowiązujemy się do:

– zapewnienia bezpieczeństwa i godnych warunków pracy, z poszanowaniem praw człowieka i zakazem pracy przymusowej,
– równego traktowania wszystkich pracowników, bez względu na pochodzenie, płeć czy religię,
– przestrzegania zasad wolnej konkurencji i budowania uczciwych relacji biznesowych,
– ochrony środowiska naturalnego i ciągłego doskonalenia naszych praktyk w tym obszarze,
– aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności.

Realizację tych celów powierzyliśmy Zespołowi ds. społecznej odpowiedzialności biznesu, który dba o:

– promowanie wartości firmy i etycznych zachowań,
– poszanowanie praw człowieka, prawa pracy, BHP i środowiska naturalnego,
– wdrażanie działań z zakresu CSR,
– utrzymanie kanałów komunikacji pomiędzy pracownikami, kontrahentami i społecznością.

Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu Guotai-Huarong (Poland) obejmuje
wszystkich pracowników, kontrahentów i podmioty powiązane.

Załączniki