GTHR
GTHR China
Kariera - GTHR

Administratorem danych osobowych, pozyskanych w procesie rekrutacyjnym będzie: Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, adres e-mail do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych: gthr@gthr.pl ). Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyrazili Państwo stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania będzie realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych  zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO oraz niezbędność przetwarzania podjęcia czynności przed zawarciem umowy o pracę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. RODO, a także uzasadniony interes administratora danych polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

W przypadku, w którym udzielą Państwo zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza zakres danych wymaganych zgodnie z Kodeksem pracy lub zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania będzie ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku przetwarzania dla celów przyszłych rekrutacji – nie dłużej niż 1 rok od momentu otrzymania aplikacji lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie – oraz na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa lub do momentu skutecznego wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Państwa dane osobowe możemy przekazać dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych. Państwa dane nie będą przekazywane do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych.

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail gthr@gthr.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, to: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego ich usunięcia, jak również do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed odwołaniem zgody. Podanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy Kodeksu pracy jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym; w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Oferty pracy

  • Junior Accountant

    Work place: Prusice Region: dolnośląskie   We are looking for candidates for the position: Junior...

    więcej