GTHR
GTHR China
Sprzątanie świata z GTHR - GTHR

16.09.2022

Fundamentalnym obowiązkiem każdej firmy jest skuteczne dbanie o środowisko.

– Wierzymy, że każda aktywność wpływa na jakość otoczenia, w którym mieszkamy i pracujemy. Dlatego wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Prusicach zorganizowaliśmy akcję Sprzątania Świata – mówi Aleksandra Kołaczek, kierownik działu relacji i tłumaczeń polsko-chińskich.

Sprzątanie świata to część międzynarodowej kampanii ekologicznej, w którą włącza się cały świat w trzeci weekend września. W tym roku wspólnie z młodymi koleżankami i kolegami zadbaliśmy o czystość i piękno Skweru Niepodległości w Prusicach.

– Naszym celem jest aktywne zaangażowanie w życie lokalne gminy i edukacja mieszkańców na tematy ważne dla społeczeństwa, m.in. działania proekologiczne – komentuje Aleksandra Kołaczek.

powrót