GTHR
GTHR China
Przeprowadziliśmy ćwiczenia przeciwpożarowe - GTHR

10.05.2024

W dniu 25 kwietnia 2024 r. przeprowadziliśmy obowiązkowe ćwiczenia przeciwpożarowe. Działanie to miało na celu sprawdzenie poziomu bezpieczeństwa zakładu oraz gotowości zespołu na wszelkie ewentualne sytuacje.

Przy współudziale jednostek PSP dokonano symulacji wybranego, reprezentatywnego zdarzenia awaryjnego [RZA]. Podjęto również pełny zakres działań związanych z ewakuacją i akcją ratowniczą wraz z elementami zabezpieczenia dalszego rozprzestrzenia się pożaru oraz możliwości wystąpienia szkód w środowisku naturalnym.

W ćwiczeniach brało udział około 90 strażaków z jednostek PSP i OSP  – 10 zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej, 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologiczna ‘WROCŁAW 3’, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz rozjemcy z Komendy Powiatowej PSP w Wołowie i Komendy Powiatowej PSP w Miliczu. Na miejscu obecna była również firma Solid, która na co dzień zapewnia  nam profesjonalną ochronę.

Jako zakład dużego ryzyka [ZDR] zgodnie z wymaganiem prawnym jesteśmy zobligowani do praktycznego sprawdzenia założeń Wewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego co trzy lata. Natomiast, co warto podkreślić, nasze wewnętrzne ćwiczenia dla wybranych RZA realizujemy raz w miesiącu,  aby zapewnić stałą gotowość personelu na szybkie i profesjonalne reagowanie w przypadku zagrożenia.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym.

powrót