GTHR
GTHR China

Technik Kontroli Jakości

Technik Kontroli Jakości

Obowiązki:

· przeprowadzanie analiz surowców, półproduktów i wyrobu gotowego,

· zapis wyników analiz w formie papierowej oraz w systemie SAP i MES,

· raportowanie stwierdzonych nieprawidłowości do przełożonego,

· przygotowanie i kalibracja aparatury kontrolno-pomiarowej do pracy oraz przygotowanie odczynników do analiz,

· konserwacja sprzętu kontrolno-pomiarowego,

· pobieranie próbek, przygotowanie próbek do analizy,

· przygotowanie wyników analiz do dalszej analizy danych,

· tworzenie etykiet dla gotowego produktu i próbek.

 

Wymagania:

· wykształcenie min. średnie (chemiczne lub pokrewne),

· doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym,

· znajomość zasad ISO 9001,

· otwartość na pracę w grupie,

· umiejętność pracy pod presją,

· mile widziana znajomość języka angielskiego,

· dyspozycyjność do pracy w systemie 4-brygadowym (w przyszłości).

 

Oferujemy:

· stabilne zatrudnienie w firmie o chińskich korzeniach i filozofii,

· dofinansowanie do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej,

· ubezpieczenie na życie,

· dofinansowanie do posiłków.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres praca@gthr.pl

Jeżeli podajesz nam dodatkowe dane, których udostępnienie nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa (np. zamieszczasz w CV swoje zdjęcie), prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie przekraczającym dane, których podanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, przez administratora danych Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że zgoda może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.”

Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych, dodaj również:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach, w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 1 roku od momentu złożenia aplikacji. Mam świadomość, że zgoda może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed odwołaniem zgody.”

Administratorem podanych danych osobowych, w tym danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych i zebranych w toku procesu rekrutacji, jest Guotai-Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach (ul. Poznańska 2, 55-110 Prusice); adres e-mail do kontaktu: kontakt@gthr.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnych lub – jeżeli wyrazisz na to dobrowolną zgodę – także przyszłych procesów rekrutacji. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, w tym także informacje podstawach prawnych przetwarzania oraz o prawach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych, znajdziesz na stronie www.gthr.pl/kariera.