GTHR
GTHR China

Specjalista do działu BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska

Specjalista do działu BHP, PPOŻ i Ochrony Środowiska

Miejsce pracy:

Poznańska 2, 55-110 Prusice

Twój zakres obowiązków

● Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów i zasad BHP w zakładzie uwzględniając okresowe analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, ocena ryzyka zawodowego, nadzór nad wynikami badań warunków pracy oraz ich przestrzeganiem;

● Budowanie i rozwijanie kultury bezpieczeństwa pracy w firmie;

● Kontrola, monitoring i inicjacja procesów wdrożenia systemowych rozwiązań dotyczących BHP, OŚ, PPOŻ zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz wewnętrznymi zasadami Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy

● Opracowywanie wewnętrznych regulaminów i instrukcji;

● Informowanie o występujących zagrożeniach zawodowych wraz z proponowaniem działań korygujących i zapobiegawczych;

● Udział w projektach przebudowy i odbiorach

● Prowadzenie szkoleń wstępnych, okresowych oraz innych w zakresie BHP, OŚ,PPOŻ

● Prowadzenie postępowań zespołów powypadkowych, analiza incydentów oraz wdrażanie działań korygujących

● Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie BHP

● Reprezentowanie organizacji podczas kontroli oraz audytów zewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa pracy

● Przestrzeganie wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska

 

Nasze wymagania

● Wykształcenie kierunkowe lub studia podyplomowe z zakresu BHP, OŚ

● Uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej

● Minimum 3-letnie doświadczenie w pracy w obszarze BHP, OŚ, PPOŻ w zakładzie produkcyjnym

● Znajomość prawa z zakresu Ochrony Środowiska i BHP

● Czynne Prawo jazdy kat. B

● Dobra znajomość pakietu MS Office

● Komunikatywność i umiejętność współpracy

● Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywania problemów

● Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację,

 

Mile widziane

● Znajomość normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

● Ogólna wiedza z zakresu chemii i zarządzania substancjami niebezpiecznymi

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres praca@gthr.pl

Jeżeli podajesz nam dodatkowe dane, których udostępnienie nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa (np. zamieszczasz w CV swoje zdjęcie), prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie przekraczającym dane, których podanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, przez administratora danych Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że zgoda może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.”

Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych, dodaj również:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 1 roku od momentu złożenia aplikacji. Mam świadomość, że zgoda może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed odwołaniem zgody.”

Administratorem podanych danych osobowych, w tym danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych i zebranych w toku procesu rekrutacji, jest Guotai-Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław); adres e-mail do kontaktu: kontakt@gthr.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnych lub – jeżeli wyrazisz na to dobrowolną zgodę – także przyszłych procesów rekrutacji. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, w tym także informacje podstawach prawnych przetwarzania oraz o prawach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych, znajdziesz na stronie www.gthr.pl/kariera.