GTHR
GTHR China

Junior Accountant

Work place: Prusice
Region: dolnośląskie
 

We are looking for candidates for the position:

Junior Accountant

 

JOB RESPONSIBILITIES:

 • Establish project account under construction, complete WBS project accounting in SAP, accurately calculate the cost of construction in progress according to local legal requirements, and convert fixed assets on time,
 • Monthly depreciation , withdrawal of fixed assets,
 • Regularly assist in the inventory of fixed assets, assist in the establishment of fixed asset cards and numbers,
 • Review of business contracts, invoice verification and post,
 • According to the supplier’s account period, regularly initiate a batch payment process, enter payment instructions in online banking on time, and accurately clear accounts payable,
 • Issue supplier account period analysis reports, coordinate the purchasing department for credit management, and maintain the company’s reputation,
 • Regularly reconcile accounts with suppliers and archive reconciliation records,
 • At the beginning of the project, temporarily deal with tax and expense work.

REQUIREMENTS:

 • Degree in Finance & Accounting area or relevant experience in accountancy in an international environment
 • More than two years of financial work experience in international manufacturing company would be an advantage
 • Familiar with Polish finance, tax laws and accounting standards, and have corresponding qualifications.
 • Good command of English (written and spoken),
 • Analytical skills,
 • Well-organized and detail oriented,
 • Ability to define problems, collect data, establish facts and draw valid conclusions,
 • Good knowledge of MS Excel would be an advantage,
 • Ability to work independently and meet tight deadlines,
 • Flexibility to work within a changing environment,
 • SAP/IFS knowledge would be an advantage.

WE OFFER:

 • Active participation in the greenfield project
 • Responsible and challenging tasks in the international workplace,
 • Employment based on contract,
 • Private health care,
 • Internal and external training,
 • The necessary work tools.

 

If you are interested in our job offer please send your application in English. praca@gthr.pl

 

Jeżeli podajesz nam dodatkowe dane, których udostępnienie nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa (np. zamieszczasz w CV swoje zdjęcie), prosimy o dopisanie klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie przekraczającym dane, których podanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, przez administratora danych Guotai – Huarong (Poland) sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że zgoda może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.”

Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych, dodaj również:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych Guotai – Huarong (Poland) sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 1 roku od momentu złożenia aplikacji. Mam świadomość, że zgoda może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed odwołaniem zgody.”

 

Administratorem podanych danych osobowych, w tym danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych i zebranych w toku procesu rekrutacji, jest Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław; adres e-mail do kontaktu: gthr@gthr.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnych lub – jeżeli wyrazisz na to dobrowolną zgodę – także przyszłych procesów rekrutacji. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, w tym także informacje podstawach prawnych przetwarzania oraz o prawach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych, znajdziesz na stronie www.gthr.pl/kariera .