GTHR
GTHR China

Inżynier Jakości Procesu

Inżynier Jakości Procesu

Obowiązki:

– tworzenie i aktualizowanie dokumentacji jakościowo-procesowej: Flow Chart, PFMEA Control Plan, instrukcje, procedury,

– przygotowywanie raportów i analiz dotyczących jakości,

– udział w procesie zatwierdzenia dostawców, produktów i procesów (PPAP, APQP),

– analiza i weryfikacja reklamacji klienta (Raporty 8D), prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych oraz bieżący kontakt z klientami odnośnie spraw dotyczących jakości,

– monitorowanie i analiza danych zdolności procesu (m.in. Cp i Cpk),

– realizacji i nadzór nad KPI,

– szkolenie pracowników z zakresu norm jakości, instrukcji i procedur,

– prowadzenie i zarządzanie procesem reklamacji od dostawców oraz kwalifikacji i oceny dostawców,

– przeprowadzanie audytów wewnętrznych, procesu i produktu oraz dostawców,

– reprezentowanie firmy przed audytorami zewnętrznymi oraz klientami,

– nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym (wprowadzenie do użycia, przeglądy, kalibracja, wzorcowanie),

– współpraca z jednostkami wzorcującymi oraz laboratoriami akredytowanymi,

– tworzenie analizy MSA.

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe techniczne z obszaru zarządzania jakością lub chemii,

– min. 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w dziale jakości w firmie produkcyjnej,

– wiedza z zakresu Systemu Zarządzania Jakością,

– znajomość wymagań norm: ISO 9001, VDA 6.3, IATF 16949,

– znajomość metod statystycznych do oceny procesu i produktu,

– doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych i zewnętrznych ISO 9001, VDA 6.3,
IATF 16949,

– znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

 

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w firmie o chińskich korzeniach i filozofii,

– pracę w międzynarodowym środowisku,

– dofinansowanie do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej,

– ubezpieczenie na życie,

– dofinansowanie do posiłków,

– Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjnalnych.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres praca@gthr.pl

Jeżeli podajesz nam dodatkowe dane, których udostępnienie nie jest wymagane na podstawie przepisów prawa (np. zamieszczasz w CV swoje zdjęcie), prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie przekraczającym dane, których podanie jest wymagane na podstawie przepisów prawa, przez administratora danych Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Mam świadomość, że zgoda może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.”

Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych, dodaj również:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez administratora danych Guotai-Huarong (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach, w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, przez okres 1 roku od momentu złożenia aplikacji. Mam świadomość, że zgoda może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed odwołaniem zgody.”

Administratorem podanych danych osobowych, w tym danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych i zebranych w toku procesu rekrutacji, jest Guotai-Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Prusicach (ul. Poznańska 2, 55-110 Prusice); adres e-mail do kontaktu: kontakt@gthr.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnych lub – jeżeli wyrazisz na to dobrowolną zgodę – także przyszłych procesów rekrutacji. Więcej informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, w tym także informacje podstawach prawnych przetwarzania oraz o prawach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych, znajdziesz na stronie www.gthr.pl/kariera.