GTHR
GTHR China

Production engineer

In Godzikowice near Olawa is being built one of the largest factory of electrolytes for cars in the world. The main investor is the Chinese potentate in the global market of electromobility – Guotai-Huarong. Because of the building and launching production in Lower Silesia, we are looking for production engineer who will be responsible for the full factory equipment and the start of production.

Job duties and responsibilities:

 • Participation and launching a new production lines
 • Preparation of technical documentation, process specification and stand documentation
 • Support of continuous improvement of initiatives during production process
 • Optimizing flow of materials and materials management
 • Participation in the development and implementation of the Enterprise resource planning (ERP) systems, configuration of the production line, etc.
 • Production and Cost Analysis, optimization of production processes
 • Planning and optimization of production layouts
 • Optimization of production processes, effectiveness, ergonomy, internal logistics
 • Manufacturing problem solving
 • Creating standards.

Required Qualifications:

 • Experience in a chemical industry
 • Higher technical education is required: for instance in the field of mechanical engineering or chemical engineering
 • Task autonomy
 • Outstanding self-organizing skills
 • Fluent English (both verbally and in writing) is mandatory (!)
 • Ability to work on different project simultaneously
 • A minimum 3 years of experience in Industry
 • Technical drawing skills.

Working Conditions:

 • Full trainings of planned production processes in electromobility
 • Full-time employment with possibilities of expertise development on a daily basis
 • Attractive and competitive salary
 • Possibility of professional development in the international company
 • Employment contract and good working conditions
 • Possibility of expertise development and promotion.

If you are interested, please attach the application with the following statement of consent to the processing of personal data:

Prosimy o dopisanie klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV i formularzu aplikacyjnym) przez administratora danych Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław), w celu prowadzenia obecnych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania , a zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych, dodaj również:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV i formularzu aplikacyjnym) przez administratora danych Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław), w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania , a zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

***

Administratorem danych, pozyskanych w procesie rekrutacyjnym będzie: Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnych i/lub przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji oraz na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych to osoby zajmujące się procesem rekrutacji oraz kadra zarządzająca, decydująca o ewentualnym zatrudnieniu. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, to: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego ich usunięcia, jak również do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.