GTHR
GTHR China

Engineer assistant

In Godzikowice near Olawa is being built one of the largest factory of electrolytes for cars in the world. The main investor is the Chinese potentate in the global market of electromobility – Guotai-Huarong. Because of the building and launching production in Lower Silesia, we are looking for engineer assistant who will be supporting the project of factory and coordinating start of the construction.

Job duties and responsibilities:

 • Support in optimisation of factory building process
 • Support in control of building process
 • Current collaboration with the Purchasing & Design Department
 • Preparing and verifying technical documentation
 • Full support for the construction engineer;

Required Qualifications:

 • Higher technical education is required: for instance in chemical engineering/ mechanical engineering/ electronic engineering
 • Fresh graduates are encouraged to apply
 • Capacity of reading a technical drawing of machines
 • Fluent English (both verbally and in writing) is mandatory (!)
 • Knowledge of the MS Office package (including good knowledge of the Excel module)
 • Ability to work and perform in groups

Working Conditions:

 • After a trial period, full-time employment with possibilities of expertise development on a daily basis
 • Steady job based on employment and good working conditions
 • Opportunity for professional growth; possibility of being promoted along with the increase of competences
 • Full trainings in the area of planned production processes
 • Great opportunity to work and in the international growing company
 • Attractive and competitive salary adequated to the competences.

If you are interested, please attach the application with the following statement of consent to the processing of personal data:

Prosimy o dopisanie klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV i formularzu aplikacyjnym) przez administratora danych Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław), w celu prowadzenia obecnych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania , a zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych, dodaj również:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV i formularzu aplikacyjnym) przez administratora danych Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław), w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania , a zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

***

Administratorem danych, pozyskanych w procesie rekrutacyjnym będzie: Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnych i/lub przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji oraz na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych to osoby zajmujące się procesem rekrutacji oraz kadra zarządzająca, decydująca o ewentualnym zatrudnieniu. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, to: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego ich usunięcia, jak również do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.