GTHR
GTHR China

MAGISTER INŻYNIER– INSTALACJE HVAC

W Godzikowicach (koło Oławy) powstaje jedna z największych fabryk wkładów do baterii elektrycznych do aut. GTHR jest zaawansowaną technologicznie firmą produkującą materiał organiczny z krzemu do wkładów do baterii litowych. Głównym inwestorem jest chiński potentat na światowym rynku elektromobilności – Guotai-Huarong. Roczna wielkość produkcji fabryki pozwoli na dostarczenie wkładów do baterii do ok. 1 mln aut elektrycznych rocznie. Zakład ma powstać do 2020 r. i będzie jednym z największych tego rodzaju w Europie.

 

Opis stanowiska

Poszukujemy kandydatów na stanowisko

Magistra Inżyniera – instalacje HVAC

Do obowiązków specjalisty będzie należało m.in.:

– sporządzanie i analiza dokumentacji technicznej;
– nadzór nad realizacją projektów;
– współpraca z zespołem inżynierskim;

Wymagania:

– absolwent wydziału: ochrony środowiska, kierunek Inżynieria środowiska;
– Specjalności: Klimatyzacja, Ogrzewnictwo i Instalacje Sanitarne, Zaopatrzenie w Wodę, Usuwanie Ścieków i Zagospodarowanie Odpadów;
– znajomości pakietu MS Office (w tym dobra znajomość modułu excel);
– język angielski (biegły w mowie i pismie), język angielski techniczny;
– umiejętność pracy w zespole;
– odpowiedzialności za powierzone zadania;

 Oferujemy:

– pracę na cały etat z codzienną możliwością rozwijania swoich umiejętności;
– stabilne zatrudnienie i dobre warunki pracy;
– możliwość rozwoju zawodowego i awansu wraz ze wzrostem kompetencji;
– kompleksowe szkolenia w zakresie planowanych procesów produkcyjnych;
– możliwość pracy i rozwoju w międzynarodowej firmie;
– atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji;

 

Jeżeli jesteś zainteresowany/a współpracą z nami, wyślij swoje zgłoszenie wraz z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV i formularzu aplikacyjnym) przez administratora danych Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław), w celu prowadzenia obecnych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania , a zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

Jeśli chciał(a)byś wziąć udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych, dodaj również:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV i formularzu aplikacyjnym) przez administratora danych Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław), w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Mam świadomość, iż podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne oraz że posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania , a zgoda może być odwołana w każdym czasie.”

***

Administratorem danych, pozyskanych w procesie rekrutacyjnym będzie: Guotai – Huarong (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnych i/lub przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z art. 22¹ § 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia RODO w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji oraz na wypadek potencjalnych roszczeń przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa. Przewidywane kategorie odbiorców danych to osoby zajmujące się procesem rekrutacji oraz kadra zarządzająca, decydująca o ewentualnym zatrudnieniu. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą, to: prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania lub całkowitego ich usunięcia, jak również do przenoszenia danych, sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.