GTHR
GTHR China
Odpowiadamy na bieżące pytania mieszkańców - część pierwsza - GTHR

18.06.2019

Jak wygląda proces inwestycyjny fabryki (GTHR – Guotai-Huarong) pod względem uzyskania niezbędnych zgód środowiskowych oraz bezpieczeństwa mieszkańców Godzikowic?

Proces inwestycyjny naszej fabryki (GTHR – Guotai-Huarong) trwa już od ponad roku. Przez ten czas odpowiadaliśmy na szereg bardzo szczegółowych pytań skierowanych do nas przez wszystkie zainteresowane inwestycją urzędy. Dla przypomnienia, głównym zadaniem tych urzędów jest bezwzględne dbanie o bezpieczeństwo oraz środowisko naturalne. W tym czasie ustaliliśmy, jakie zastosujemy systemy przeciwpożarowe i systemy uziemiające. Zostały one nakazane przez władze oraz zaprojektowane i potwierdzone przez certyfikowane instytucje.

Podjęliśmy także szereg dodatkowych działań w celu rozwiązania ewentualnych problemów związanych z bezpieczeństwem, a cały nasz proces produkcyjny został poddany procedurze HAZOP przez certyfikowaną polską firmę. Jesteśmy już na końcu drogi urzędowej i nasze wyjaśnienia rozwiały większość dotychczasowych wątpliwości związanych z ewentualnymi zagrożeniami.

W jaki sposób zamierzają Państwo utylizować zbędne substancje z produkcji? Co stanie się z substancją 1,3-propan sultone?

Nasza linia produkcyjna jest technologią hermetyczną, a procesy wewnątrz przebiegają w atmosferze azotu (gazu obojętnego). Będziemy dysponować systemem wentylacji i systemem utylizacji LZO, które pozwalają zebrać wszystkie zużyte gazy i rozłożyć substancje organiczne na nieszkodliwe substancje. Będziemy także posiadać własną oczyszczalnię ścieków, aby zapewnić skuteczne oczyszczenie tych substancji. Dopiero w kolejnym etapie będziemy je przekazywać do lokalnej oczyszczalni ścieków. Zauważmy, że w procesie oczyszczania ścieków 1,3-propan sultone całkowicie znika. Nie zachodzą tam żadne specjalne procesy chemiczne poza mieszaniem wybranych substancji.

Wdrożymy także wszelkie środki zapobiegające bezpośredniemu kontaktowi pracowników z surowcami – jest to nasz obowiązek wynikający z bardzo restrykcyjnych przepisów. Pracownicy wcześniej będą musieli odbyć specjalne szkolenia, aby podjąć u nas pracę. Bezpieczeństwo ludzi, jak i środowiska jest dla nas najważniejsze.

Jak wyglądają procesy bezpieczeństwa w fabryce GTHR? Czy w fabryce może dojść do awarii?

Od ponad 17 lat skupiamy się na produkcji elektrolitu, a obecna fabryka od początku działa bez żadnych zastrzeżeń. Nigdy nie zdarzył się tam żaden wypadek. Dodatkowo każdy pracownik naszej fabryki w Chinach podlega systematycznym testom i badaniom lekarskim (przynajmniej raz, dwa razy w roku), a wyniki nigdy nie pokazały żadnych oznak oraz symptomów, którymi należałoby się martwić. W Polsce wprowadzimy podobne kontrole.

W naszej fabryce w Godzikowicach zaprojektujemy i zbudujemy specjalne konstrukcje dla ewentualnych wycieków dla każdego kontenera przechowującego surowce i produkty. Stworzymy także system przeciwpożarowy, który zostanie zaprojektowany i certyfikowany przez polskich ekspertów pożarnictwa. Nawet gdyby doszło do tego rodzaju wypadku, mieszanina wody i surowca byłaby zbierana przez zbiorniki bezodpływowe i zostałaby przeniesiona do rezerwuaru awaryjnego, a następnie zdegradowana przez oczyszczalnię ścieków.

Czy fabryka GTHR jest przygotowana na potencjalną awarię przemysłową?

Posiadamy zaprojektowany pełny zestaw narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem w przypadku tego typu wypadków oraz przygotowany zestaw odpowiednich przepisów i regulacji, zawierających plan utylizacji substancji na miejscu. Pojemność magazynowania surowców będzie całkowicie kontrolowana przez specjalistyczne urządzenia monitorujące bezpieczeństwo.

Mieszkańcy protestują przeciw budowie zakładów elektrolitów w Godzikowicach, obawiając się o szkodliwe procesy, które w niej będą zachodzić. Czy ich obawy są uzasadnione?

Nasz proces produkcji niewodnego elektrolitu polega głównie na przenoszeniu i mieszaniu różnych surowców w liniach zamkniętych azotem, kontrolowaniu procedury produkcji w środowisku o niskiej temperaturze i ostatecznie dostarczaniu naszego produktu do klientów. Wraz z podstawowym procesem mieszania, stosuje się proces adsorpcji i filtracji w celu poprawy jakości produktu. Tak jak już wspomnieliśmy, proces produkcyjny w naszym zakładzie to tylko fizyczne mieszanie. Chcemy podkreślić, że reakcje chemiczne nie będą tutaj zachodziły. Podobnie jak procesy: wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury, które nie będą miały nigdy miejsca w naszej produkcji.

Według nieformalnych informacji, jedną z używanych substancji będzie nitryl z którego, w wyniku palenia, wydziela się cyjanowodór. Czy to prawda?

To bardzo duże nieporozumienie. Nasze produkty będą dostarczane głównie do LG Chem, gdzie będą wykorzystane do produkcji akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych, które ze względu na swoją specyfikę nie wymagają uwzględniania tej substancji. Nitryl jest zatem substancją zupełnie niepotrzebną dla naszego procesu. W rezultacie nitryl nie znajduje się wśród substancji, które będziemy wykorzystywać. Nigdy nie będziemy używać go w Polsce.

Jak będzie wyglądać komunikacja GTHR z mieszkańcami?

Chętnie będziemy komunikować się ze wszystkimi, którzy martwią się o kwestie bezpieczeństwa spowodowane przez budowę naszej fabryki. Zdajemy sobie sprawę z tego, że brak komunikacji i odpowiedzi na pytania związane z bezpieczeństwem, prowadzą do licznych nieporozumień, dlatego zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć obawy mieszkańców. W przyszłości, zarówno podczas budowy, jak już po rozpoczęciu pracy będziemy chcieli pokazać wszystkim zainteresowanym szczegóły produkcji odbywającej się w naszej fabryce. Natomiast naprawdę nie ma żadnych powodów do obaw, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa środowiska naturalnego i ludzi. Plany dotyczące naszej obecności na terenie Godzikowic dotyczą nie tylko produkcji. Chcemy się angażować w codzienne życie gminy i współpracować z mieszkańcami przy różnego typu lokalnych projektach. Już teraz dostajemy od mieszkańców wiele pytań dotyczących pracy w naszej fabryce i bardzo nas cieszy to zainteresowanie. Jeszcze raz chcemy podziękować władzom Polski oraz gminy Oława za zaproszenie do naszej obecności w tym miejscu.

powrót